elektronische spoorboekjes (ARIdisc)

www.ThomSten.com > plus > verzamelingen > openbaar vervoer > dienstregelingen & brochures > NMBS > ARIdisc


ARIdisc was een door de NMBS ontwikkeld computerprogramma, waarop de dienstregelingen, tarieven en bijkomende informatie aangeboden werd op digitale dragers (diskettes en CD-rom's).
Oorspronkelijk (tijdens de proefperiode eind 1991) heette dit programma 'Aristote'. Aristote was de afkorting van Automatic Railway Information System of Timetables Optimization and Tariffs Evaluation.
Vanaf 1992, bij de commercialisatie, werd de naam gewijzigd in ARIdisc, en was net als de spoorboekjes te koop aan de loketten van elk station. Daarnaast was ARIdisc in de beginjaren ook verkrijgbaar bij sommige boekhandels.
Vanaf rond 1994 was het eveneens mogelijk een abonnement te nemen, waarbij elke versie (inclusief updates, zie verder) steeds thuis werd opgestuurd.
Toen ARIdisc in 1992 verscheen, was er enkel een DOS-versie. Vanaf 1993 werden er ook versies voor Windows en Macintosh verkocht.
Per versie waren er diskettes (elk afzonderlijk) te koop. Daarnaast was er sinds ongeveer 1995 eveneens een CD-rom-versie, waarop in tegenstelling tot de diskettes alle versies voorkwamen.
Meerdere keren per jaar verschenen er updates op losse diskettes of een geupdate versie op CD-rom, beiden verkrijgbaar aan de loketten of via een abonnement.
In het programma was er rond 1996 in enkele uitgaves het onderdeel 'ARIgate' opgenomen, een module die rechtstreeks contact maakte met de modem (dus niet via een internetbrowser), die het mogelijk maakte real-time-informatie op te halen.
De DOS-versie is na 2000 samen met de diskette-versies op een voor mij onbekende datum afgevoerd.

Met de opkomst van het internet kwam ARIdisc meer en meer in de schaduw, al bleef de CD-rom versie trouw jaar na jaar verschijnen. Wanneer de laatste versie uitgebracht werd is mij niet bekend.
ARI is als programma was tot 2014 te downloaden via de NMBS-website (enkel voor Windows).

Hiernaast twee brochures uit begin jaren '90 ter promotie van ARIdisc.

Vanaf het begin van ARIdisc in 1992 tot eind jaren '90 hadden de diskettes en de dozen (vanaf '98 kartonnen enveloppes) waarin deze zaten steeds een afbeelding die voor ARIdisc was gemaakt.
Er waren vier zulke afbeeldingen, die om de tweetal jaren vervangen werden door een nieuwe.
Wanneer de laatste diskettes verschenen is mij niet bekend. De laatste in mijn bezit dateren van februari 2000.

eerste afbeelding
uit 1992

tweede afbeelding
uit 1994

derde afbeelding
uit 1996

vierde afbeelding
uit 1998

Vanaf ca 1995 werd er naast de diskette-versies ook een CD-ROM-versie uitgebracht. In het begin droeg deze dezelfde afbeelding als die van de diskettes.
Al na enkele jaren werd steeds dezelfde afbeelding gebruikt als deze op de binnenlandse spoorboekjes.
Wanneer de laatste CD-ROM verscheen is mij niet bekend.

1996

1996

1997

1997

1998

1999

2000

2001 en 2002 I

2002 II

2003

2004

2005

2006

2007

2008 tot?Een speciale versie van ARIdisc werd uitgebracht in lente '98.
Het ging hier om één gratis diskette, die naast talloze diestregelingsbrochures werd uitgedeeld in de stations, waarop een vereenvoudigde versie van het ARI-programma stond.
Dit programma bevatte de nieuw in te voeren dienstregeling van 24 mei 1998.
terug    © ThomSten 1998 - 2019